0

Regulamin zakupów w sklepie www.naturalne.net


Informacje ogólne

1. Sprzedawcą towarów ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.naturalne.net jest firma P.W.M. „GAMA” ul. Mostowa 16, 42-506 Będzin, NIP: 656-217-93-49, REGON: 240275930, zwana dalej: „Sprzedawcą”.

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest dostępny za pośrednictwem:

 • telefonu: _+48 32 762-65-10, +48 512-220-219;
 • faxu: +48 32 762-65-40;
 • poczty elektronicznej: sklep@naturalne.net, officegama@interia.pl, pwmgama@sisco.pl

Składanie i realizacja zamówień

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego niezbędne jest:

a) łącze internetowe;
b) przeglądarka internetową typu Internet Explorer 5.5. i nowsza, Mozilla Firefox 7 i nowsza, Google Chrome 15 i nowsza, Opera 11 i nowsza;
c) aktywne konto poczty elektronicznej;
d) włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) włączona obsługa plików cookies.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, które zostały spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Sklep sprzedaje towary wyłącznie dla klientów na terenie Polski.

7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.naturalne.net.

8. W sprzedaży znajdują się towary będące w ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

9. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

10. Ceny podane na stronach zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.  Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które szczegółowo opisane są w punkcie 12 niniejszego Regulaminu.

11. Wiążącą klienta ceną jest cena podana na stronie przy danym produkcie w momencie składania zamówienia.

12. Koszty dostawy zależne są od wybranej przez Klienta formy przesyłki:

 • paczka o wadze do 8 kg: przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt transportu 15 zł.
 • paczka o wadze powyżej 8 kg: przesyłka jest wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS – koszt transportu 25 zł.
 • nie pobierane są koszty transportu, jeżeli odbiór zamówionego towaru odbywa się osobiście w siedzibie firmy P.W.M. GAMA na ul. Mostowej 16 w Będzinie.                                                                                                                                                                
 • w przypadku zamówienia materaca/y razem z produktami w saszetkach lub sypkimi , produkty w saszetkach lub sypkie  zostaną wysłane osobno pocztą (materace będą wysłane kurierem) doliczony zostanie dodatkowy koszt przesyłki w wysokości 15 zł. Koszt ten jest jeden niezależnie od ilości zamówionych produktów sypkich lub w saszetkach..
 • materace wysyłamy tylko firmą kurierską GEIS Na jeden koszt przesyłki (25 zł) wchodzą max 2 materace. W przypadku zamówienia większej ilości materacy zostaną doliczone kolejne koszty przesyłki.
 • o dodatkowo naliczonych kosztach przesyłki pocztowej lub kurierskiej zostaną Państwo poinformowani e-mailem lub telefonicznie. Koszty te nie są automatycznie doliczane przy składaniu zamówienia.
 • w przypadku zamówienia materacy ze względu na dużą ilość zamówień  termin wysyłki może się opóźnić nawet do miesiąca. O dacie zostaną Państwo poinformowani e-mailem. W razie braku wiadomości o terminie proszę o kontakt ze Sprzedawcą

13. Osobisty odbiór zamówionych towarów możliwy jest wyłącznie w siedzibie firmy ul. Mostowa 16, 42-506 Będzin, pod warunkiem odpowiedniego złożenia zamówienia przez strony sklepu. O terminie ewentualnego odbioru osobistego klient informowany jest mailem lub telefonicznie.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Sklep zastrzega sobie także prawo do zmian w asortymencie oferowanych towarów, dodawaniu nowych i usuwaniu starych. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

15. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w kosztach dostawy. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny przesyłek zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany kosztów.

16. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

 • Wpłata na konto bankowe Sklepu;
 • Płatność przy odbiorze przesyłki,
 • Zapłata gotówką w siedzibie firmy.                                                                                                                                                      
 • szybkie płatności Tpay

17. Składanie zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka" zamieszczonym przy opisie danego towaru. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu regulaminu sklepu i kliknięciu przycisku "Wyślij zamówienie”.  Kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” automatycznie oznacza, iż złożone zamówienie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia za nie opłaty w formie przelewu lub gotówką przy odbiorze przesyłki osobie doręczającej przesyłkę (tj. listonoszowi/kurierowi) w zależności od opcji, którą wybrał zamawiający w momencie wypełniania formularza zamówienia.

18. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • W przypadku zamówień płatnych na konto bankowe Sklepu - zaraz po wpłynięciu płatności na konto;
 • W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - zaraz po otrzymaniu zamówienia;
 • W przypadku zamówień płatnych gotówką w siedzibie firmy- zaraz po otrzymaniu zapłaty.     
 • W przypadku zamówień płatnych przez Tpay- zaraz po wpłynięciu płatności na konto

19. Umowa sprzedaży zostaje zawarta:

 • w przypadku zamówień płatnych na konto bankowe - z chwilą wpłynięcia płatności na konto;
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą odebrania i opłacenia kurierowi / listonoszowi zamówionej przesyłki;
 • w przypadku zamówień płatnych gotówką w siedzibie firmy- z chwilą odebrania i opłacenia pracownikowi firmy zamówionej przesyłki.
 • w przypadku zamówień płatnych przez Tpay- zaraz po wpłynięciu płatności na konto

20. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

21. Realizacja zamówień na towary w sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

22. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT / paragon wystawiana jest w chwili skompletowania całości zamówienia i wysłania towaru.

23. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, włącznie z rezygnacją z zakupu, do momentu wystawienia faktury / paragonu. Wprowadzanie zmian lub rezygnacja z zakupów możliwa jest przez telefoniczny kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu +48 32 762 65 10/20.

24. Zamówione towary są wysyłane w terminach podanych przy danym towarze. Terminy te dotyczą dni roboczych, a zatem określenie "Towar wysyłamy w ciągu 24 godzin" należy rozumieć jako "Towar wysyłamy w ciągu 24 godzin w dni robocze".

25. W przypadku, gdy jedno zamówienie obejmuje towary o różnych terminach wysyłki, całe zamówienie będzie wysłane w czasie równym najdłuższemu terminowi wysyłki.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

26.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Klient będący konsumentem swoje uprawnienie może zrealizować składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr I do niniejszego Regulaminu.

27.
Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

28. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

29. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep ma uprawnienie wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

30. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do towarów:

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych.

32. Towar nie może być zwrócony niekompletny.

33.
Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

34.
Zwracany towar na czas transportu powinien być odpowiednio zabezpieczony przed zabrudzeniem i zawilgoceniem. Jeżeli towar będzie naruszony z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia paczki (z przyczyn leżących po stronie Klienta będącego konsumentem), Sklep ma prawo odmowy przyjęcia naruszonej przesyłki albo w sytuacji przyjęcia przesyłki - niedokonania zwrotu ceny towaru w przypadku stwierdzenia, iż towar posiada naruszenia, które powodują, iż nie może on być przedmiotem dalszej sprzedaży.

Reklamacje

34. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

35. Każdy towar zakupiony w sklepie objęty jest gwarancją producenta i podlega wymianie, jeśli posiada wady techniczne lub został uszkodzony podczas dostawy do Klienta.

36. Jeżeli stan paczki przy odbiorze wskazuje na to, iż jest ona uszkodzona lub naruszona, zaleca się otworzenie paczki w obecności listonosza lub kuriera i sprawdzenie stanu dostarczonego towaru. Jeżeli towar okaże się uszkodzony, zaleca się nieprzyjmowanie przesyłki. Dostawca zobowiązany jest wówczas do sporządzenia protokołu zwrotu towaru. Brak zgłoszenia dostawcy uszkodzenia towaru nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłaszania reklamacji.

37. Reklamowany towar Sprzedawca wymieni na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Reklamacja towaru wymaga dołączenia paragonu lub faktury VAT.

38. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

39. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

40.
Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać wyłącznie listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres P.W.M. „GAMA” ul. Mostowa 16, 42-506 Będzin. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym nie będą odbierane.

Ochrona danych osobowych

41. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją zamówień, umów sprzedaży, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.833 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r.  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144, poz. 1204 ze zm.).

42. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

43. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

44. Towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

45. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego i obowiązywać będą od momentu publikacji.

46. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz innych odpowiednich ustaw.

47. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

48. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówienia będą rozwiązywane w sposób polubowny.

49.
W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).